มั่นใจกับทุกการขนส่ง ด้วยระบบจัดการ gps ติดตามรถ และงานระบบติดตามรถขนส่งด้วยเครื่องติดตามรถ cloud system สะดวกตรวจสอบได้ 24 ชั่วโมง ครอบคลุมการทำงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะติดตามรถสินค้า รถบรรทุก รถน้ำมัน รถขนวัตถุอันตราย  หรือแม้กระทั่งติดตามพนักงานด้วย mobile tracking ช่วยให้คุณลดต้นทุนค่าขนส่ง เพิ่มความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยบริการขนส่งที่ได้มาตรฐาน

NOSTRA Logistics มีฟังก์ชั่น gps ติดตามรถ เป็นระบบติดตามรถที่พร้อมใช้งานตั้งแต่การกำหนดจุดส่งสินค้า วางแผนจัดสรรรถและเส้นทางขนส่ง ด้วยเครื่องติดตามรถที่สามารถบันทึกเส้นทางเดินรถ เช็คอินและบันทึกรายละเอียดการส่งงาน บันทึกข้อมูลร้านค้า ควบคุมการเดินรถด้วยระบบแจ้งเตือนจากเซนเซอร์ต่างๆ และสรุปรายงานข้อมูลเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจ gps ติดตามรถ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nostramap.com/business/solution/logistics/

Comment

Comment:

Tweet