โรคกระดูกพรุนคืออะไร?

          โดยปกติกระดูกของเรามีเซลล์หลักอยู่ 2 ชนิด ชนิดแรกเป็นเซลกระดูกที่มีหน้าที่สลายกระดูกเรียกว่า Osteoclast เซลล์อีกชนิดหนึ่งมีหน้าที่สร้างกระดูกใหม่เรียกว่า Osteoblast เซลล์ทั้ง 2 ชนิดนี้ทำงานอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้นเมื่อมีอายุมากขึ้นสภากระดูกจึงมีการเสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติ ในรายที่ผู้ป่วยอายุยังไม่มาก สาเหตุอาจมาจากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่นการกินอาหารทำลายกระดูก อย่างเช่น น้ำอัดลมต่างๆ ก็มีส่วนในการทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนนี้ได้  

อาการเมื่อเป็นโรคกระดูกพรุน

         ผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกพรุนนั้นมักจะมีอาการปวดหลัง ซึ่งเป็นอาการหนึ่งที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคกระดูกพรุน ในผู้ป่วยที่อายุยังน้อย โรคกระดูกพรุนมักจะไม่มีอาการใดๆ 

การตรวจหาโรคกระดูกพรุน

         การตรวจหาโรคกระดูกพรุนด้วยเครื่องตรวจมวลกระดูก (Bone Densitometer) เป็นวิธีที่จะทราบถึงสภาวะมวลกระดูกของเราได้ดีที่สุด การตรวจหามวลกระดูกจะแปรผลออกมาเป็นค่าทางสถิติ โดยใช้การเปรียบเทียบมวลกระดูกของเรากับมวลกระดูกของประชากรในอายุและเพศเดียวกัน  การแปรผลการตรวจมวลกระดูกจะแปรผลออกมา คือ

มวลกระดูกปกติ (Normal) หมายถึง มีมวลกระดูกหนาแน่นเป็นปกติในอายุยังน้อย

มวลกระดูกบาง (Osteopenia) หมายถึง มีมวลกระดูกน้อยกว่าปกติ แต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นโรคกระดูกพรุน เป็นภาวะที่ต้องรับการรักษาก่อนที่จะเป็นโรคกระดูกพรุน

กระดูกพรุน (Osteoporosis) หมายถึง มีมวลกระดูกน้อยกว่าปกติมากจนเสี่ยงต่อกระดูกหักหรือกระดูกยุบตัว

การป้องกันไม่ให้เกิดโรคกระดูกพรุน

         เมื่อผลตรวจมวลกระดูกพบว่ากระดูกปกติ สิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคกระดูกพรุนคือ ออกกำลังกายอย่างสม้ำเสมอ เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ ทานอาหารที่มีแคลเซียมในปริมาณที่พอเหมาะ ตรวจมวลกระดูกประจำทุกปี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> http://www.vejthani.com/web-thailand/Spine_Osteoporosis.php

Comment

Comment:

Tweet